Začlenění koncepcí řešení naší dceřiné společnosti BRIMATO

Automatizace jako pohon vašeho podnikání

BRIMATO Catering Automation Technology je dceřiná společnost B.PRO,  která se specializuje na automatizaci procesů ve velkokuchyních, kuchyňských umývárnách a porcovacích místnostech.  

BRIMATO nahrazuje často opakované pohyby a těžkou práci automatizační technikou. Tím zvyšuje efektivitu a hospodárnost, nastavuje vysoké hygienické standardy a usnadňuje práci zaměstnancům.  

K zákazníkům patří např. kliniky, letecké cateringové společnosti, velké jídelny a menzy, cateringové firmy zajišťující speciální akce a podniky na zpracování potravin. 

 

Další informace naleznete na domovské stránce BRIMATO.

Příklady automatizačních řešení BRIMATO:

Management příborů

Zařízení na balení příborů

Zařízení na orientaci příborů, zařízení na balení příborů, resp. kombinovaná zařízení na orientaci a balení příborů pro společné stravování, nemocniční stravování a půjčovny vybavení - pro zajištění nejvyšších hygienických standardů na celé cestě až ke strávníkovi.

  • Časová úspora
  • Snížení nákladů na zaměstnance
  • Úroveň hygieny

 

produkty

Automatizace v kuchyňských umývárnách

Automatizace Odkladače talířů

BRIMATO dodává předřazené a navazující automatické moduly pro mycí techniku, a tedy nabízí všechny moduly pro vytvoření plynulého procesního řetězce. BRIMATO dodává vyzrálé automatizační výrobky pro dopravní procesy v cateringových zařízeních a velkokuchyních, které zahrnují moduly pro vertikální a horizontální dopravu, dopravníky s kruhovým řemenem a zdvihací zařízení vozíků, jakož i zvedací a otočné věže.

  • Časová úspora
  • Snížení nákladů na zaměstnance
  • Úroveň hygieny
  • Usnadnění fyzické práce
     
produkty

Automatizace pro porcování jídel

Odkladač podnosů automatický

Kompletní automatické vydávání pokrmů BRIMATO je úplné zařízení, které se skládá z několika modulů. Tyto moduly jsou individuálně sestaveny v rámci projektu. Jejich zapojení do procesu a výkonové parametry každého jednotlivého modulu jsou přitom přesně definovány pro konkrétní požadavky. 

 

produkty

Speciální konstrukce pro automatizaci

Řešení automatizace Speciální konstrukce

Speciální konstrukce pro nestandardní řešení automatizace . BRIMATO nabízí vyzrálá řešení pro automatizaci a pro dopravní procesy v cateringových zařízeních a velkokuchyních: se sériovými moduly a výrobky pro automatizaci, pro vertikální a horizontální dopravu a dopravníky s kruhovým řemenem a zdvihací zařízení vozíků, jakož i zvedací a otočné věže.

 

Další informace