Zaměstnanci

Zaměstnanci

Prostor

pro angažovanost a vlastní odpovědnost

Naši zaměstnanci jsou rozhodující pro podnikatelský úspěch B.PRO. Jejich výkonnost, jejich kompetence a angažovanost jsou základem našeho podniku.

Hodnotově orientované jednání a dodržování základních etických zásad, vzájemné jednání vedoucích pracovníků a zaměstnanců na zásadách respektu a uznání, a stejně tak i zaměstnanců mezi sebou, jsou charakteristickým znaky "B.PRO Spirit". Na těchto zásadách jsme vybudovali kulturu důvěry, která dává prostor kreativitě a inovacím.

Pracovat u B.PRO je náročné. Orientace na výkon, nároky na kvalitu a trvalá snaha o excelentnost kladou na naše zaměstnance velké nároky. Podnik podporuje své zaměstnance nejrůznějším dalším vzděláváním a pomáhá skloubit pracovní a soukromé cíle individuálními řešeními.

Jste nadprůměrně angažovaní a lákají vás výzvy? Přijďte a přidejte se k nám.

Kariéra u B.PRO

Kontakt

B.PRO
GmbH
Personální oddělení
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen