AKTIVNÍ PŘÍSTUP K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI – DLOUHODOBÁ ÚSPĚŠNOST

Zpráva B.PRO o trvale udržitelném rozvoji

A.I.R. Logo

Chceme dlouhodobě stabilní úspěch. Protože chceme zabezpečenou budoucnost – pro náš podnik a pro všechny, kdo jsou s ním spojeni. Proto myslíme i na to, co přijde po nás.

B.PRO si bere za povinnost: Stanovili jsme si ideové zásady podniku a ekologický program, které striktně dodržujeme. Každé opatření a rozhodnutí v podniku musí co nejlépe vyhovovat potřebám také budoucích generací. Musí být nejen šetrné ke zdrojům, ekologické a ekonomické, ale také sociálně udržitelné a odpovědné.