B.PRO pěnové logo ve výrobní hale

Tiráž

B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
D-75038 Oberderdingen
Německo

Telefon: +49 7045 44-81900
Fax: +49 7045 44-81481
E-mail: info@bpro-solutions.com

Předseda představenstva:
Egon Kofler

Obchodní rejstřík:
B.PRO GmbH
Sídlo Oberderdingen
HRB 741623 AG Mannheim

IČ daně z obratu: DE 255114478
Reg. č. WEEE: DE 60167669

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Stav: 06.2018

Děkujeme za zájem o naše internetové stránky, naši společnost a naše výrobky.

Ochrana vašich osobních údajů je důležitá. Z toho důvodu vás zde chceme informovat o tom, jakým způsobem společnost B.PRO GmbH zpracovává vaše osobní údaje a jaká práva vám náležejí v souvislosti s takovým zpracováním. Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat na výše uvedené adrese s dodatkem „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů “, resp. na adrese datenschutz@bpro-solutions.com.

 

Tato informace o zpracování údajů vás seznámí se zpracováním údajů v případě návštěvy těchto webových stránek.

 

1.Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou údaje, které se týkají určité osoby. Jedná se o jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo identifikovatelné fyzické osoby, resp. podle čl. 4 GDPR o veškeré takové informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Pojem osobní údaje zahrnuje rovněž takové údaje, jako např. jména, adresy, e-mailové adresy či telefonní čísla a také uživatelské údaje, jako např. vaše IP adresa nebo údaje o obsahu, jako např. průvodní dopis, který jste napsali, nebo váš životopis.

2.Rozsah a účel zpracování údajů

Dokud není zpracována IP adresa počítače, který právě používáte, je v zásadě možné si prohlížet webové stránky bez zjišťování osobních údajů.

Pokud nám zašlete e-mail, samozřejmě od vás obdržíme osobní údaje. Více informací k tomuto tématu naleznete níže.

Laskavě se řiďte rovněž upozorněními na cookies.

2.1.Zpracování IP adresy

Zpracování vaší IP adresy je bezpodmínečně nutné k tomu, aby bylo možné používat stránky a abyste mohli obdržet datové pakety z našich webových stránek. Webový server i vaše zařízení připojené k internetu mají IP adresu a navážou kontakt jejím prostřednictvím, aby si mohly vzájemně vyměňovat data. Vy si můžete prohlížet webové stránky a my obdržíme údaje, které zadáváte.

Vaše IP adresa bude u nás uložena pro účely zprostředkování přístupu na stránky a pro uložení do souborů log. Zpracování IP adresy a jiných informací v souboru log nám neumožňuje zjistit vaši identitu.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6, odst. 1 f) GDPR. K našim oprávněným zájmům patří přitom zajištění řádného provozu, jakož i zpracování poruch a vysledování porušení bezpečnosti IT.

2.2.Dotazy prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře

Pokud se s námi spojíte e-mailem, využijeme poskytnuté údaje výhradně k zodpovězení vašeho dotazu. Jestliže použijete kontaktní formulář, poskytnete nám své jméno, e-mailovou adresu a popř. telefonní číslo v případě, že např. chcete, abychom vám zavolali. Také údaje z kontaktního formuláře používáme výhradně k zodpovězení vašeho dotazu. Údaje z kontaktního formuláře jsou nám přímo zasílány e-mailem. Jiné osobní údaje nejsou na server ukládány.

Právním základem pro toto zpracování údajů je zpravidla čl. 6, odst. 1 b) GDPR.

2.3.Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které uloží webové stránky na počítač návštěvníka webových stránek - tedy mohou být uloženy lokálně. Cookies usnadňují používání webových stránek.

Jaké cookies přesně používáme, poznáte tak, že v prohlížeči kliknete na Nastavení, popř. Další nastavení a dále na Nastavení obsahu a/nebo Správu cookies (menu jednotlivých prohlížečů se poněkud liší).

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že ji zakážete odpovídajícím nastavením prohlížeče (tato možnost se ve většině prohlížečů nachází v Nastavení). V takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce našich webových stránek.

2.4.Účelné používání údajů, předávání údajů

Zásada účelného používání údajů je přísně dodržována. Veškeré výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze k účelům uvedeným v této informaci.

Údaje nejsou v zásadě poskytovány. Výjimku představují případy, kdy je k tomu dán souhlas, nebo v případech stanovených zákonem (např. žádost úřadů o vydání údajů nebo soudní rozhodnutí).

2.5.Webová analytická služba Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland  (dále: „Google“). K tomuto účelu je vytvořen anonymizovaný uživatelský profil a používají se cookies (viz bod 2.3). Informace o vašem používání těchto webových stránek vytvořené cookies, jako např. typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, odkazující URL (předtím navštívená stránka), hostitelské jméno počítače, který přistupuje na stránky (IP adresa) a čas dotazu serveru jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, na nějž jsou uloženy.

Informace jsou použity k vyhodnocení využívání webových stránek, vytvoření reportu o aktivitách na webových stránkách a další služby související s využitím webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a přizpůsobení těchto internetových stránek.

Tyto informace jsou případně předávány třetí straně, pokud je to stanoveno zákonem anebo jestliže třetí strana tyto údaje zpracovává na základě uzavřené smlouvy. V žádném případě však není vaše IP adresa spojována s jinými údaji, které má Google k dispozici. IP adresy jsou anonymizovány, a tedy není možné je přiřadit (maskování IP).

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Upozorňujeme, že v takovém případě nelze případně využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Můžete rovněž zabránit shromažďování údajů vytvořených cookies, které se týkají vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče.

Kromě instalace doplňku prohlížeče můžete především v případě prohlížečů na mobilních koncových zařízeních zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Tím nastavíte opt-out cookie, který v budoucnosti zabrání shromažďování vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Opt-out cookie, který bude uložen do vašeho zařízení, je funkční pouze v tomto prohlížeči a jen na těchto webových stránkách. V případě, že v tomto prohlížeči smažete cookies, budete muset nastavit opt-out cookie znovu.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics.

Společnost Google se řídí ustanovením o ochraně údajů „US Privacy Shield“ a je registrována v programu „US Privacy Shield“ u Ministerstva obchodu USA. Navíc jsme se společností Google uzavřeli dohodu o zpracování údajů pro účely používání Google Analytics. V této dohodě zaručuje Google zpracování údajů v souladu s nařízením GDPR a ochranu práv příslušné osoby.

Sledování událostí (tracking) ve službě Google Analytics je prováděno na základě čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno f GDPR. Tím chceme zajistit vytvoření webových stránek přizpůsobených potřebám a jejich průběžnou optimalizaci. Dále používáme Google Analytics ke shromažďování statistických údajů o využívání našich webových stránek. Údaje rovněž využíváme k zajištění optimálního zobrazení obsahu reklamy. Tyto zájmy je třeba považovat ve smyslu výše uvedeného předpisu za oprávněné.

 

2.6.Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme službu „Google Tag Manager“ společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (dále: „Google“). Google Tag Manager nám jako prodejci umožňuje spravovat kódy na webových stránkách prostřednictvím jediného rozhraní. Nástroj Google Tag Manager, který umísťuje měřicí kódy, je doména, jež nepoužívá cookies a neshromažďuje osobní údaje. Google Tag Manager zajišťuje umísťování dalších kódů, které podle okolností mohou sbírat údaje. Google Tag Manager nemá přístup k těmto údajům. Jestliže byl na úrovni domény nebo cookie deaktivován, zůstává aktivní pro všechny měřicí kódy událostí, které byly implementovány systémem Google Tag Manager.

 

2.7.Google Adwords

Na našich webových stránkách používáme „Google Adwords“. Je to služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (dále: „Google“). Google Adwords nám umožňuje pomocí reklamních prostředků (tzv. Google Adwords) upozornit na externích webových stránkách na naše atraktivní nabídky. Díky tomu můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tento reklamní prostředek poskytuje Google prostřednictvím tzv. ad serveru. Používáme k tomuto účelu tzv. ad server cookies, které umožňují měřit určité parametry pro stanovení úspěšnosti, jako např. zobrazení reklam nebo kliků uživatele.

Jestliže se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím reklam Google, Google Adwords uloží na váš počítač cookie. Tyto cookies ztratí zpravidla platnost po 30 dnech. Jejich účelem není vás identifikovat. K tomuto cookie jsou většinou ukládány jako analytické hodnoty následující informace: jedinečné identifikační údaje cookie, počet zobrazení reklam na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení), opt-out informace (označení, že uživatel již nechce být oslovován). Tyto cookies umožňují Google opětovně rozpoznat váš webový prohlížeč. Jestliže uživatel navštíví určité stránky na webové adrese zákazníka Adwords a cookie uložený na jeho počítači ještě neztratil platnost, mohou Google a zákazník zjistit, že uživatel byl přesměrován na tuto stránku kliknutím na reklamu.

Každému zákazníkovi Adwords je přiřazen jiný cookie. Cookies tedy nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek k zákazníkovi Adwords. My sami nezjišťujeme ani nezpracováváme v rámci uvedených reklamních opatření osobní údaje. Od společnosti Google obdržíme pouze statistická vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení můžeme rozpoznat, které z použitých propagačních opatření bylo obzvláště efektivní. Jiné údaje z použitých propagačních opatření nedostáváme a především nemůžeme podle těchto informací uživatele identifikovat. Na základě použitých marketinkových nástrojů naváže váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které sbírá Google prostřednictvím Google Adwords. Podle našich znalostí obdrží Google informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo že jste kliknuli na některou naši reklamu. Jestliže máte uživatelský účet u společnosti Google a jste u ní registrováni, může Google přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrování u Google, resp. nejste přihlášeni, existuje možnost, že Google zjistí vaši IP adresu a uloží ji.

Používáme Google Adwords pro účely marketinku a optimalizace a zvláště k zobrazování reklam, které jsou pro vás důležité nebo zajímavé, ke zlepšování reportů o výkonu kampaní a spravedlivému výpočtu nákladů na reklamu. V tom rovněž spočívá náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů třetí stranou. Právním základem je čl. 6, odst. 1 f) GDPR.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že ji zakážete odpovídajícím nastavením prohlížeče (tato možnost se ve většině prohlížečů nachází v Nastavení). V takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce našich webových stránek.

Ukládání cookies je možné zabránit také tak, že v prohlížeči nastavíte zablokování cookies z domény „www.googleadservices.com“ (https://www.google.de/settings/ads). Upozorňujeme, že toto nastavení je smazáno, jakmile vymažete cookies. Dále můžete deaktivovat reklamy podle vašich zájmů na http://www.aboutads.info/choices   . Upozorňujeme, že také toto nastavení je smazáno, jakmile vymažete cookies.

Společnost Google se řídí ustanovením o ochraně údajů „US Privacy Shield“ a je registrována v programu „US Privacy Shield“ u Ministerstva obchodu USA.

2.8.Integrace služeb a obsahů třetí strany

Na našich webových stránkách používáme obsah nebo služby třetích stran, abychom integrovali jejich obsah a služby, jako např. videa nebo výřezy map (dále souhrnně označované jako „Obsahy“).

To však znamená, že třetí poskytovatelé těchto obsahů zjistí IP adresu uživatelů, protože bez ní by nemohli poslat obsahy do příslušného prohlížeče. K zobrazení těchto obsahů je tedy nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresy výhradně k poskytování obsahů. Třetí strana může také používat tzv. sledovací pixely (neviditelnou grafiku nebo také web beacon) ke statistickým nebo marketinkovým účelům. Na základě sledovacích pixelů lze vyhodnocovat informace, jako např. návštěvnost stránek na této webové adrese. Anonymizované informace mohou být dále uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou obsahovat mj. technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazech na webové stránky, délce návštěvy a další údaje o používání naší online nabídky. Mohou být rovněž spojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Integrujeme obsahy a služby třetích stran, abychom optimalizovali a hospodárně provozovali naši reklamní nabídku. Právním základem je zpravidla čl. 6, odst. 1 f) GDPR.

Youtube

Integrujeme videa platformy „YouTube“ poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google uvádíme zde: https://www.google.com/policies/privacy/; možnosti pro odhlášení naleznete na stránkách Google na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

Integrujeme mapy platformy „Google Maps“ poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google uvádíme zde: https://www.google.com/policies/privacy/; možnosti pro odhlášení naleznete na stránkách Google na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

 

2.9.Facebook Custom Audience / Facebook Pixel

Na našich webových stránkách používáme Facebook Pixel - službu společnosti Facebook Ireland Limited (dále: „Facebook“). Facebook Pixel umožňuje společnosti Facebook určit návštěvníky našich stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“). Z toho důvodu využíváme Facebook Pixel, aby se naše reklamy Facebook Ads zobrazovaly pouze takovým uživatelům platformy Facebook, kteří projevili zájem o naši nabídku nebo se vyznačují určitými charakteristickými znaky (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, které lze určit podle navštívených webových stránek), jež jsme předali společnosti Facebook (tzv. custom audience - cílové skupiny). Prostřednictvím Facebook Pixelu se pokoušíme zajistit, aby naše reklamy Facebook Ads neobtěžovaly, nýbrž aby se zobrazovaly pouze v případě, že uživatel projeví potenciální zájem o naše výrobky. Kromě toho můžeme pomocí Facebook Pixelů zjistit účinnost reklam na platformě Facebook pro statistické účely a účely průzkumu trhu, protože ukazují, zda byl uživatel po kliknutí na reklamu Facebook přesměrován na naše webové stránky (tzv. konverze).

Facebook zpracovává údaje podle směrnice pro zpracování údajů společnosti Facebook, s níž se můžete seznámit na tomto odkazu: https://www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a podrobnosti o Facebook Pixelu a jeho funkci naleznete na stránkách společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Používáme Facebook Pixel a funkci Facebook Custom Audience pro účely marketinkové analýzy a optimalizace a zvláště k zobrazování reklam, které jsou pro vás důležité nebo zajímavé, ke zlepšování reportů o výkonu kampaní a spravedlivému výpočtu nákladů na reklamu. V tom rovněž spočívá náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů třetí stranou. Právním základem je čl. 6, odst. 1 f) GDPR.

Jako uživatel Facebooku můžete vznést námitku proti shromažďování vašich údajů prostřednictvím Facebook Pixelu a jejich použití k zobrazování reklam Facebook Ads. Nastavení druhů reklam (reklama založená na používání), které vám Facebook ukáže, můžete změnit zde: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení se provádí bez ohledu na platformu, tzn. je převzato pro všechna zařízení, jako stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Můžete vznést námitku proti sběru údajů pomocí Facebook Pixelu pouze pro naše webové stránky zde. Na váš počítač bude uložen cookie, který zabrání trackingu, jestliže vyvoláte naše webové stránky ve stejném prohlížeči. Tento opt-out cookie, který je platný pouze pro tento prohlížeč a jen pro naše webové stránky, je uložen do vašeho zařízení. V případě, že v tomto prohlížeči smažete cookies, budete muset nastavit opt-out cookie znovu.

Společnost Facebook se řídí ustanoveními o ochraně údajů „US Privacy Shield“ a je registrována v programu „US Privacy Shield“ u Ministerstva obchodu USA.

 

3.Předávání údajů

B.PRO GmbH je součástí rodinného holdingu Blanc und Fischer, skupiny přidružených podniků. Váš požadavek na kontaktování může být předán dál v rámci skupiny.

Kromě toho mohou mít přístup k údajům poskytovatelé softwaru a IT, resp. poskytovatelé hostingu.

4.Doba zpracování údajů

Jsme povinni dodržovat zásady přiměřeného a účelného zpracování údajů a minimalizace množství údajů.

Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme údaje, které se vážou k vaší osobě, pouze tak dlouho, dokud je budeme potřebovat, např. pro navázání spojení mezi vaším a naším serverem při předání vašeho dotazu nebo zpracování vaší žádosti.

Jestliže se v případě vašeho dotazu zaslaného e-mailem jedná o komerční nebo obchodní dopis ve smyslu Obchodního zákoníku, jsme povinni ho podle § 257 Obchodního zákoníku archivovat po dobu šesti let.

Soubory log na webovém serveru jsou vymazány po sedmi dnech.

5.Práva subjektů údajů (mj. právo na informace, právo na námitku, odvolání a právo na vymazání)

Můžete kdykoli  vznést námitku proti používání vašich údajů a kdykoli odvolat udělený souhlas s jejich používáním. Dále můžete kdykoli nechat opravit, zablokovat nebo vymazat údaje, které zpracováváme.

Výslovně upozorňujeme, že podle zákona může vzniknout povinnost (např. povinnost uchovávat údaje podle Obchodního zákoníku) uložit data až do uplynutí určité lhůty. V takovém případě mohou být data omezena nejprve pouze podle čl. 18 GDPR, tzn. data mohou být zpracovávána jen ještě pro účely splnění zákonné povinnosti vyžadující jejich uložení, avšak nikoli pro jakékoli jiné účely. Po uplynutí doby uchování jsou údaje vymazány.

Pokud odvoláte souhlas se zpracováním údajů, resp. vznesete námitku proti používání údajů, netýká se to zákonnosti zpracování dat až do okamžiku odvolání.

Náleží vám právo vznést stížnost k orgánu dozoru ve smyslu čl. 77 GDPR. Orgánem dozoru, který je příslušný pro nás, je zemský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska.

Kromě toho máte nárok na informaci, jaké údaje o vás ukládáme (právo na informace). 

V případě, že chcete výše uvedené právo uplatnit, obraťte se laskavě na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@bpro-solutions.com

6.Správce údajů

Správcem pro zpracování údajů je B.PRO GmbH, Flehinger Str. 59, 75038 Oberderdingen, info@bpro-solutions.com

Společnost B.PRO GmbH neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách. Tato výhrada platí rovněž pro obsah webových stránek třetích stran, na něž jsou na těchto stránkách uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy.